mLEGITYMACJA

08 grudzień 2019

LEGITYMACJA W WERSJI MOBILNEJ DOSTĘPNA JEST DLA UCZNIÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ DWA WARUNKI:

- DOSTARCZYLI AKTUALNE ZDJĘCIE DO DOKUMENTACJI SZKOLNEJ,
- MAJĄ WYDANĄ LEGITYMACJĘ W WERSJI PAPIEROWEJ.


LEGITYMACJA DOSTĘPNA JEST W APLIKACJI mOBYWATEL
NA SYSTEM Android oraz iOS

KODY QR ORAZ AKTYWACYJNE DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY