MATURY PRÓBNE

18 luty 2021

W dniach 3-5 marca, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie CKE, odbędą się próbne egzaminy maturalne.

Język polski- 3 marca godz. 9

Matematyka- 4 marca godz. 9

Język angielski- 5 marca godz.9

Obecność zdeklarowanych maturzystów jest obowiązkowa. Egzaminy odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym.