Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 01 lipiec 2022 - Zespół Szkół Prywatnych Nr 1 w Stargardzie - Liceum Ogólnokształcące, Technikum Informatyczne, Technikum Hotelarskie.

Świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będzie można odebrać 5 lipca 2022r. od godz. 12 w sekretariacie szkoły.