Świadectwa dojrzałości

01 lipiec 2022

Świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będzie można odebrać 5 lipca 2022r. od godz. 12 w sekretariacie szkoły.

Składanie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (23 sierpnia godz. 9) składamy do dnia 12 lipca.