Informacje

  • wielkość czcionki

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. podanie  /druk do pobrania lub w sekretariacie/
  2. 3 fotografie
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum/ VIII kl. szkoły podstawowej
  4. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty
  5. karta zdrowia
 Nabór do szkół trwa cały rok. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest przedłożenie oryginałów i podpisanie umowy o naukę.

NASZA SZKOŁA JEST BEZPŁATNA!