Informacje

  • wielkość czcionki

Wymagane dokumenty:

  1. podanie  /druk do pobrania lub w sekretariacie/
  2. 3 fotografie
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum
  4. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  5. karta zdrowia
 
W klasie pierwszej uczniowie realizują jednakową podstawę programową.
Od klasy drugiej realizowane są wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym (od 2 do 4 przedmiotów).
Wyboru przedmiotów dokonuje klasa, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor w ramach możliwości organizacyjnych szkoły.