Informacje

  • wielkość czcionki

Na rok szkolny 2022/2023 prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatyczynego

Wymagane dokumenty:

  1. podanie  /druk do pobrania lub w sekretariacie/
  2. 3 fotografie
  3. świadectwo ukończenia szkoły
  4. zaświadczenie o wyniku egzaminu
  5. karta zdrowia
  6. opinia / orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku posiadania)
Nabór do szkół trwa cały rok. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest przedłożenie ww. oryginałów i podpisanie umowy o naukę.

NASZA SZKOŁA JEST BEZPŁATNA!