Dokumenty

  • wielkość czcionki
SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ 

* Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności oświatowej z dn. 24.09.2015 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szcz. pod nr ZO.4330.7.2011.Żi5 dla: Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Decyzja Starosty Stargardzkiego w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej ZO.4322.3.2011.Żi5 dla Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży z dn.13.05.2011r. 

* Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności oświatowej z dn. 24.09.2015 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szcz.pod nr ZO.4330.17.2012.Żi4 dla: Technikum Informatyczne Decyzja Starosty Stargardzkiego w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej ZO.4322.15.2012.Żi4 dla Technikum Informatycznego z dn.26.06.2012 r. 

* Postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dn.11.05.2011 r.- pozytywnie zaopiniowany wniosek o wydanie opinii dotyczącej nadań uprawnień szkoły publicznej złożony w dn.14.04.2011 r.